Home

In 2005 is Praktijk Leutscher gestart als een vrijgevestigde praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De praktijk biedt biedt diagnostiek en behandeling binnen de specialistische, dat is complexe, geestelijke gezondheidszorg waarbij wordt gewerkt in multidisciplinair verband.

Praktijk Leutscher heeft zich gespecialiseerd in neuropsychiatrische stoornissen (o.a. autisme, adhd, Tourette), stemmingsstoornissen en posttraumatische beelden.

Alle probleemgedrag en eventueel stoornissen worden bezien in de context van ontwikkeling, als uiting van stagnatie, interferentie of scheefgroei in ontwikkeling.

Diagnostiek en behandeling vinden vanuit deze visie plaats.  Let op: Deze praktijk biedt geen 7 keer 24 uur bereikbaarheid.

Om een indruk van de praktijk te krijgen kunt u onderstaand filmpje bekijken, gemaakt door zorgverzekeraar ENO/Salland Film.