Home

Belangrijke mededelingen m.b.t. Coronacrisis;

1. Praktijk Leutscher volgt vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM.
2. Diagnostiek en behandeling worden gecontinueerd d.m.v. telefoon, beeldbellen en mail.
3. Bij bestaande afspraken hoeft u niets te ondernemen, er wordt door praktijkmedewerker contact met u opgenomen, voorafgaand aan de afspraak.
4. Wanneer een afspraak op afstand geen optie is kan bij uitzondering een fysieke afspraak worden gemaakt. In dat geval gelden extra hygiënische maatregelen en gedragsregels;

  • afspraak alleen mogelijk als medewerker en cliënt beide geen enkele klacht hebben van verkoudheid, hoesten, verhoging e.d.
  • bij de afspraak wordt de afstand van 1,5 meter in acht genomen.
  • er kan tijdelijk geen gebruik worden gemaakt van de wachtkamer, ouders/verzorgers worden verzocht buiten de praktijk te wachten. U krijgt een berichtje als de afspraak met uw kind is afgerond.
  • medewerkers passen uitgebreide hygiëne toe van handen wassen en desinfecteren bureaublad, deurklinken etc.

Aanmeldingen: Deze kunnen gewoon plaatsvinden en een eerste intakegesprek wordt op korte termijn gepland, binnen twee weken. De gesprekken vinden op dit moment plaats door middel van beeldbellen, of als u dat liever heeft, telefonisch. Om uw kind aan te melden kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

Voor overleg zijn onze kinder- en jeugdpsychiaters dagelijks telefonisch beschikbaar, vraagt u naar dhr. Leutscher of mevr. van de Schepop.

 

 

 

Praktijk Leutscher biedt diagnostiek en behandeling binnen de specialistische, dat is complexe, geestelijke gezondheidszorg waarbij wordt gewerkt in multidisciplinair verband.

Praktijk Leutscher heeft zich gespecialiseerd in neuropsychiatrische stoornissen (o.a. autisme, adhd, Tourette), stemmingsstoornissen en posttraumatische beelden.

Alle probleemgedrag en eventueel stoornissen worden bezien in de context van ontwikkeling, als uiting van stagnatie, interferentie of scheefgroei in ontwikkeling, in wisselwerking met systeemfactoren (o.a. gezin, school).

Diagnostiek en behandeling vinden vanuit deze visie plaats.  Let op: Deze praktijk biedt geen 7 keer 24 uur bereikbaarheid.

Actuele wachttijd: 2 weken